Nowoczesne materiały budowlane

Budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Od prawidłowego funkcjonowania podmiotów tej branży zależy efektywność procesów inwestycyjnych, zarówno zlecanych przez przedsiębiorstwa, jak i prowadzonych przez indywidualne osoby, budujące lub remontujące domy i mieszkania. Na szczęcie obecnie ekipy budowlane mają możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, a nowoczesne materiały budowlane, umożliwiające sprawne prowadzenie prac, są powszechnie dostępne. 

Nowoczesne materiały budowlane – czym są

Obecnie inwestorzy coraz większą wagę przywiązują do ekonomiki budownictwa. Używane dziś materiały budowlane muszą więc przede wszystkim charakteryzować się niską ceną lub zapewniać znacznie szybsze – w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych – przeprowadzenie prac. Dzięki temu ostatniemu aspektowi możliwe jest ograniczenie kosztów, związanych z pracą fachowców. 

Duże znaczenie przywiązuje się również w ostatnim czasie do kwestii energooszczędności budynków. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na kwestie, związane z użytymi do budowy materiałami oraz z wyposażeniem domu w urządzenia, służące efektywnemu wykorzystaniu energii.

Mowa tu nie tylko o zaawansowanych systemach odzysku ciepła z wentylacji – równie ważną rolę pełnią nowoczesne materiały budowlane, umożliwiające zapewnienie wysokiego stopnia izolacji, a tym samym – uzyskanie odpowiednio niskiego poziomu przenikalności cieplnej ścian.

Materiały konstrukcyjne – przykłady

W konstrukcji współczesnych domów coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych materiałów, takich jak cegły, pustaki czy nawet beton. Powodem, dla którego nowoczesne materiały budowlane zaczynają dominować w branży, jest przede wszystkim wspominane już skrócenie czasu budowy. Warto wspomnieć jednak o jeszcze jednym ważnym aspekcie, branym pod uwagę przez wielu specjalistów z tej branży. Jest nim wygoda.

Stosowane obecnie rozwiązania konstrukcyjnie pozwalają bowiem często na znaczne uproszczenie prac. Świetnym przykładem tego trendu jest zastosowanie do budowy fundamentów bloczków i płyt betonowych. Pozwala to na zachowaniu pełnej trwałości konstrukcji, przy jednoczesnym uproszczeniu i przyspieszeniu procesów, związanych z tym etapem budowy – nie ma bowiem konieczności stosowania szalunków ani też oczekiwania na zawiązanie się betonu, wlewanego do nich – w tradycyjnym budownictwie – w formie płynnej. W rezultacie cały proces inwestycyjny może przebiegać dużo sprawniej.

Nowoczesne materiały budowlane pozwalają również na uzyskanie wysokiej wydajności energetycznej budynków. Przykładem umożliwiających to rozwiązań mogą być próżniowe panele izolacyjne, coraz powszechniej stosowane w miejsce wełny mineralnej lub styropianu. Zastosowana w nich technologia pozwala na uzyskanie kilkukrotnie wyższych – od wspomnianych wyżej materiałów – parametrów izolacyjnych. Dodatkową ich zaletą  jest stosunkowo niska grubość (sięga ona najwyżej kilku centymetrów) oraz fakt, że zapewniają jednocześnie znakomitą izolację akustyczną budynku. Nie należy więc dziwić się temu, że rozwiązanie to jest coraz chętniej stosowane przez inwestorów, również na naszym rynku.